Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

DZ.U.2018 poz. 2219
 
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r.

 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

DZ.U.2018 poz. 2190  
 
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

DZ.U.2019 poz. 1127
 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu 

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

DZ.U.2015 poz. 2069  
 
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

DZ.U.2019 poz. 537
 
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

 
DZ.U.2019 poz. 576
 
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 
 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

DZ.U.2018 poz. 1000
 
 
 
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-05 09:01:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-02 11:19:45
  • Liczba odsłon: 161
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 267933]

przewiń do góry